SA Toitumiskliinik

Tutvustav informatsioon

Oleme siin leheküljel välja toonud meie toitumiskliiniku teenused, hinnakirja ja kollektiivi.

SA Toitumiskliinikus pakume teaduspõhist ja professionaalset toitumisnõustamist nii terviseprobleemide puudumise kui esinemise korral, lähtudest kliendi individuaalsest terviseseisundist, eripäradest, eluviisist ning füsioloogilisest vajadusest. Lisaks terapeutilisele ning tavalisele toitumisnõustamisele hindame vastuvõttude käigus kehakompositsiooni ja menüüde makro- ja mikrotoitainelist sisaldust. Haiguspuhuselt aitame koostada kaebustele vastavat terapeutilist toitumisplaani. Vajadusel määrame terviseseisundist lähtuvalt analüüsid (veretestid, funktsionaalsed testid, talumatuste hindamine jne).

Toitumisarst 
Toitumisarst nõustab inimesi lähtuvalt diagnoosist (või diagnoosidest), aidates koostada tervist toetavat või parandavat terapeutilist toitumisplaani. Toitumisarst aitab välja selgitada, kas ja mil määral seonduvad patsiendi kaebused tema toiduvalikutega, vajadusel määrab lisaanalüüsid, korrigeerib või määrab ravi.

Toitumisnõustaja 
Toitumisnõustaja nõustab klienti, lähtudes tõenduspõhistest toitumis- ja liikumissoovitustest tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Ta abistab klienti toitumisteabes orienteerumisel, kliendile sobivate ja tema füsioloogilistest vajadustest lähtuvate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud toitumisplaani koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel.

SA Toitumiskliiniku teenused

Esmasel vastuvõtul arutatakse läbi patsiendi terviseajalugu ning peamised tervisemured, tehakse lisaanalüüse ning leitakse võimalikud lahendused ja edasised sammud terviseseisundi parandamiseks.

Kestvus: 60 minutit

Taaskohtumisel vaadatakse üle kokkulepitud eesmärgid, analüüside tulemused (kehakaal, kehakoostisanalüüsi tulemused, vererõhk, muutused vereanalüüsis ja muud olulised terviseandmed). Antakse hinnang terviseseisundile, toimunud muutustele ning lepitakse kokku edasised sammud.

Kestvus: 30-60 minutit

Vastuvõtu käigus määratud vereanalüüsid, soovitatud toidulisandid või terviseprotseduurid (füsioteraapia, massaaž, psühholoogiline abi jms) ei kuulu konsultatsiooni hinna sisse, vaid tuleb tasuda eraldi.

Esmane vastuvõtt sisaldab kliendi hetkeolukorra kaardistamist, realistlike eesmärkide püstitamist ja koostöös kliendiga tema individuaalsetele vajadustele vastava personaalse ning tervist toetava toitumis- ja tegevuskava loomist.

Huvi korral on võimalik kehakoostise määramine bioelektrilise impedantsi analüüsi meetodil (mõõtmistulemused näitavad lisaks kehakaalule rasvaprotsendi, lihasmassi jpm, samuti vistseraalse rasvumise väärtuse ning metaboolse vanuse).

Soovi korral ja toidupäeviku olemasolul, teostab toitumisnõustaja kliendile analüüsi tema 2-7 päeva makro- ja mikrotoitainete saamise tasakaalust. Samuti annab nõustaja ülevaate tervisliku toitumise põhimõtetest, pädevatest teabeallikatest ning aitab leida esmased sammud saadud informatsiooni kasutamiseks.

Kestvus: 90 minutit

Taaskohtumisel vaadatakse üle kokkulepitud tegevused, nende sobivus kliendile, muutused tema antropoloogilistes näitajates. Hinnatakse toimunud enesetunde ja harjumuste muutused, kaardistatakse kliendipoolne tagasiside. Vajadusel korrigeeritakse toitumis- ja tegevuskava. Arutatakse võimalikke valikuid toidulisandite, terviseprotseduuride ja eriarsti konsultatsioonide osas.

Lepitakse kokku uued eesmärgid ning edasised sammud.

Kestvus: 30-60 minutit

Nõustaja motiveerib ja toetab klienti muutuste teel.

Lühikonsultatsioon on hea võimalus pidada nõu, kui toitumisarsti või toitumisnõustaja vastuvõtu järgselt on tekkinud küsimusi või tähelepanekuid ning saada kiirelt lisainformatsiooni oma tervisemure võimalike lahenduste kohta.

Lühikonsultatsiooni käigus ei toimu põhjalikku terviseanalüüsi, vaid keskendutakse ühele konkreetsele tervise aspektile.

Kestvus: 15 minutit 

Koostöö toitumisarsti Dr. Kristel Ehala-Aleksejeviga aitab välja selgitada, kas toiduvalikud toetavad aktiivset eluviisi ja sportlikke tegevusi, ning õpetab oskuslikumalt koostama vajadustele ja treeningkoormusele vastavat toitumisplaani.

Lisaks saate toitumisanalüüsi tulemusel teada, kas vajate oma valitud spordialast lähtuvalt toidulaua tasakaalustamiseks ka toidulisandeid või mitte. Arvestades treeningkoormuse ja -sagedusega saate nõu selles osas, millistel tervisenäitajatel regulaarselt silm peal hoida.

Vajadusel on võimalik hinnata terviseseisundit ja personaalseid vajadusi lisaanalüüsidega.

Kestvus: 60 min

Toitumisarsti nõustamisele ootame täiskasvanud patsiente, kes on saanud diabeedi diagnoosi, aga probleemiks on veresuhkrute kõikumised, ülekaal, võimalikud diabeetiku toitumisega seonduvad probleemid ja soov toitumisega oma tervislikku seisundit toetada.

Kaasa võtta: 

 1. 4 päeva jooksul mõõdetud veresuhkrute päevik. Mõõta enne sööki ja 2h peale sööki (hommikusöögi ajal, lõuna ajal, õhtusöögi ajal)
 2. 3-5 päeva toidupäevik
 3. Diabeetiku raviskeem

Vajadusel on võimalik täpsustada seisundit ja vajadusi analüüsidega.

Meie eesmärk: tagada toitumise läbi inimese tervislikule seisundile vastav võimalik parim elukvaliteet.

Kestvus: 60 min

Toitumisarsti vastuvõtule ootame inimesi, kes soovivad enne/peale  rasestumist või kunstlikku viljastamist konsulteerida parima võimaliku elustiili ja toitumise osas, et toetada endi kui tulevaste vanemate ja veel sündimata lapse arengut ja tervist.

Vajadusel on võimalik täpsustada seisundit ja vajadusi analüüsidega.

Kestvus: 60 min

Teenus on mõeldud füüsiliselt aktiivsetele inimestele, kes soovivad teadlikumate toiduvalikute näol toetada tervislikke eluviise.

Füüsiliselt aktiivne eluviis nõuab hea enesetunde ning tervise hoidmiseks oskust säilitada tasakaalu töö-, puhke-, uneaja ja sportimiseks kuluva aja vahel. Piisava jõudluse, püstitatud eesmärkide saavutamise, kiire taastumise, vigastuste kui ka võimaliku kurnatuse väljakujunemise vältimise seisukohalt on oluline tagada kehale korrapärane ning vajadustele vastav energia ja toitainete kättesaadavus mitmekülgse toidu näol.

Kestvus: esmane 90 min / korduv 60 min

Toitumisnõustamine neile, kes on ei tarbi loomselt päritolu toiduaineid või soovivad loobuda nende tarbimisest tulevikus. Ehkki täistaimetoitlusel on leitud palju positiivseid tervisemõjusid, peaks nende kasude saamiseks siiski jälgima teatud põhimõtteid ning mitte lihtsalt kõrvaldama liha/piima/munatooteid niigi kesiselt toidulaualt. Nõustamine aitab paremini mõista tervisliku täistaimse toitumise aluseid ning tervisemõjusid.

Vajadusel saab oma terviseseisundit kontrollida ka spetsiaalse taimselt toitujatele koostatud vereanalüüside paketi abil.

Kestvus: esmane 90 min / korduv 60 min

Toitumisnõustaja poolt teostatakse väga põhjalik 5-päevase menüü analüüs spetsiaalses programmis. Analüüs annab ülevaate põhitoitainete jaotumisest, kogustest ja kõrvalekalletest tasakaalustatud, organismi toetavast toitumisest. Samuti aitab tuvastada võimalikke kõrvalekaldeid nii makro- kui mikrotoitainete osas (nt konkreetse mineraalaine või vitamiini defitsiit või kolesterooli liigne sisaldus). 

Hind sisaldab toitumisnõustaja poolt menüü analüüsi koostamist (60 min) ja kirjalikku kokkuvõtet ning sellele järgnevat 15-minutilist konsultatsiooni kliendiga, mille käigus edastab nõustaja analüüsi tulemused ning personaalsed toitumissoovitused menüü tasakaalustamiseks. 

Kehakompositsiooni näitajaid mõõdetakse spetsiaalse bioelektrilise impedantsi analüüsi meetodil, mis on väga täpne, kiire ning mugav meetod.

Mõõtmistulemused näitavad kehakaalu, rasvaprotsendi, lihasmassi, luustiku massi, baasainevahetuse väärtuse, kehamassi indeksi, vistseraalse rasvumise väärtuse (so ohtlikumat tüüpi rasva ladestumine) ning metaboolse vanuse ehk keha tegeliku bioloogilise vanuse. 

Kestvus: 15 min

Toitumiskliiniku paketid

Milline on sinu südametervis?

Spetsiaalselt südame tervist mõjutavate faktorite kaardistamise jaoks koostatud tervisepakett sisaldab vereanalüüse, kehakompositsiooni määramist, vererõhu mõõtmist, emotsionaalse seisundi hindamist, toitumis- ning liikumisharjumuste kaardistamist ning toitumisarsti ja/või -nõustaja vastuvõttu.

Nõustamisele on oodatud ka need, kel juba diagnoositud mõni südame-veresoonkonna haigus või muu terviseprobleem.

Testide ja analüüside tulemustele tuginedes aitame individuaalsetest vajadustest lähtuvalt koostada ennetusplaani või juba olemasoleva südame-veresoonkonna haiguste korral leida lahendused ravitulemuste parandamiseks läbi elustiili muutuste.

Pakett sisaldab:

 • kehakompositsiooni määramist
 • vererõhu ja vööümbermõõdu mõõtmist
 • toitumis- ning liikumisharjumuste kaardistamist
 • emotsionaalse seisundi hindamist
 • eluviisist tulenevate riskitegurite hindamist

Paketi hind: 50€

Kestvus: 40 minutit

Lisaks on soovitatav teha vereanalüüsid, et kaardistada organismi hetkeseis.

Vereanalüüsi abil saab teada, milline on üldine tervislik seisund ning kas esineb südame- ja veresoonkonnahaiguste teket mõjutavaid (varjatud) näitajaid veres.

 Pakett 1:

 • Hemogramm
 • Kolesterool
 • HDL-kolesterool
 • LDL-kolesterool
 • Triglütseriidid
 • Glükoos

Maksumus: 45€

Pakett 2:

 • Hemogramm
 • C-reaktiivne valk (kõrgtundlik)
 • Kolesterool
 • HDL-kolesterool
 • LDL-kolesterool
 • Triglütseriidid
 • Glükoos
 • Glükohemoglobiin

Maksumus: 65€

Pakett 3:

 • Hemogramm
 • C-reaktiivne valk (kõrgtundlik)
 • Kolesterool
 • HDL-kolesterool
 • LDL-kolesterool
 • Triglütseriidid
 • Homotsüsteiin
 • Glükoos
 • Glükohemoglobiin
 • Lipoproteiin a
 • Apolipoproteiin B

Maksumus: 107€

Asukoht

Võta meiega ühendust

Võta meiega ühendust ja küsi lisainformatsiooni.

Helista 7151 701 / E-post toitumiskliinik@sinuarst.ee

  Teenuste hinnakiri SA Toitumiskliinikus

  Toitumisarsti vastuvõtt (60 min) 

  100,00 €

  Toitumisarsti vastuvõtt (30 min)

  50,00 €

  Toitumisarsti lühikonsultatsioon

  25,00 €

  Toitumisnõustaja vastuvõtt (90 min)

  79,00 €

  Toitumisnõustaja vastuvõtt (60 min)

  55,00 €

  Toitumisnõustaja lühikonsultatsioon 

  19,00 €

  Tervisesportlase nõustamine (60 min)

  100,00 €

  Diabeediga seonduv tervise- ja toitumisnõustamine (60 min)

  100,00 €

  Viljakusega seonduv tervise- ja toitumisnõustamine (60 min)

  100,00 €

  Aktiivse eluviisiga seonduv tervise- ja toitumisnõustamine (90 / 60 min)

  79,00 / 55,00 €

  Täistaimetoitluse (vegantoitumise) nõustamine (90 / 60 min)

  79,00 / 55,00 €

  Kehakompositsiooni määramine ja metaboolse vanuse mõõtmine

  25,00 €

  Menüü mikro- ja makrotoitaineline analüüs

  55,00 €

  Südametervise pakett

  50,00 €

  Südametervise pakett 1 (vereanalüüsid)

  45,00 €

  Südametervise pakett 2 (vereanalüüsid)

  65,00 €

  Südametervise pakett 3 (vereanalüüsid)

  107,00 €

  SA Toitumiskliiniku kollektiiv

  Enel Vesiaid

  Toitumisnõustaja-tervisejuht

  Eliis Salm

  Toitumisnõustaja-tervisejuht

  Dr. Kristel Ehala-Aleksejev

  Toitumisarst, PhD