Tasuliste ja Terviseteenuste kontakt 7151 701

SA Toitumiskliinik

Tutvustav informatsioon

Oleme siin leheküljel välja toonud meie toitumiskliiniku teenused, hinnakirja ja kollektiivi.

SA Toitumiskliinikus pakume teaduspõhist ja professionaalset toitumisnõustamist nii terviseprobleemide puudumise kui esinemise korral, lähtudest kliendi individuaalsest terviseseisundist, eripäradest, eluviisist ning füsioloogilisest vajadusest. Lisaks terapeutilisele ning tavalisele toitumisnõustamisele hindame vastuvõttude käigus kehakompositsiooni ja menüüde makro- ja mikrotoitainelist sisaldust. Haiguspuhuselt aitame koostada kaebustele vastavat terapeutilist toitumisplaani. Vajadusel määrame terviseseisundist lähtuvalt analüüsid (veretestid, funktsionaalsed testid, talumatuste hindamine jne).

Toitumisarst 
Toitumisarst nõustab inimesi lähtuvalt diagnoosist (või diagnoosidest), aidates koostada tervist toetavat või parandavat terapeutilist toitumisplaani. Toitumisarst aitab välja selgitada, kas ja mil määral seonduvad patsiendi kaebused tema toiduvalikutega, vajadusel määrab lisaanalüüsid, korrigeerib või määrab ravi.

Toitumisnõustaja 
Toitumisnõustaja nõustab klienti, lähtudes tõenduspõhistest toitumis- ja liikumissoovitustest tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Ta abistab klienti toitumisteabes orienteerumisel, kliendile sobivate ja tema füsioloogilistest vajadustest lähtuvate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud toitumisplaani koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel.

Toitumiskliiniku teenused

Vastuvõtul arutatakse läbi patsiendi terviseajalugu ning peamised tervisemured, tehakse lisaanalüüse ning leitakse võimalikud lahendused ja edasised sammud terviseseisundi parandamiseks.

Vastuvõtu käigus määratud vereanalüüsid, soovitatud toidulisandid või terviseprotseduurid (füsioteraapia, massaaž, psühholoogiline abi jms) ei kuulu konsultatsiooni hinna sisse, vaid tuleb tasuda eraldi.

Kestvus: 60 minutit

Taaskohtumisel vaadatakse üle kokkulepitud eesmärgid, analüüside tulemused (kehakaal, kehakoostisanalüüsi tulemused, vererõhk, muutused vereanalüüsis ja muud olulised terviseandmed). Antakse hinnang terviseseisundile, toimunud muutustele ning lepitakse kokku edasised sammud.

Kestvus: 30-60 minutit

Toitumisnõustaja koostab kliendi individuaalsetest vajadustest ning püstitatud eesmärkidest lähtuvalt personaalse, tervist toetava toitumis- ja tegevuskava ning menüü. Toitumise ja eluviisi muutmiseks aitab nõustaja koos kliendiga leida ja valida sobivad, realistlikud ja hinnatavad eesmärgid.

Toitumisnõustaja annab kliendile teaduspõhise ülevaate tervisliku toitumise põhimõtetest ja pädevatest teabeallikatest ning aitab saadud informatsiooni mitmekülgselt mõtestada. Nõustaja toetab ja julgustab klienti muutuste elluviimisel.

Kestvus: 90 minutit

Taaskohtumisel vaadatakse üle kokkulepitud eesmärgid, analüüside tulemused (kehakaal, BMI, kehakoostisanalüüsi tulemused, muutused näitajates). Antakse hinnang terviseseisundile ning toimunud muutustele, kaardistatakse kliendipoolne tagasiside. Vajadusel korrigeeritakse toitumis- ja tegevuskava ning menüüd. Arutatakse valikuid toidulisandite, terviseprotseduuride ja eriarsti konsultatsioonide osas.

Lepitakse kokku uued eesmärgid ning edasised sammud. Lisaks soovitused kliendi ning tema sotsiaalvõrgustiku liikmete kaasamiseks tervist toetavate eluviiside järgimise osas.

Kestvus: 30-60 minutit

Lühikonsultatsioon on hea võimalus pidada nõu, kui toitumisarsti või toitumisnõustaja vastuvõtu järgselt on tekkinud küsimusi või tähelepanekuid ning saada kiirelt lisainformatsiooni oma tervisemure võimalike lahenduste kohta.

Lühikonsultatsiooni käigus ei toimu põhjalikku terviseanalüüsi, vaid keskendutakse ühele konkreetsele tervise aspektile.

Kestvus: 15 minutit 

Koostöö toitumisarsti Dr. Kristel Ehala-Aleksejeviga aitab välja selgitada, kas toiduvalikud toetavad aktiivset eluviisi ja sportlikke tegevusi, ning õpetab oskuslikumalt koostama vajadustele ja treeningkoormusele vastavat toitumisplaani.

Lisaks saate toitumisanalüüsi tulemusel teada, kas vajate oma valitud spordialast lähtuvalt toidulaua tasakaalustamiseks ka toidulisandeid või mitte. Arvestades treeningkoormuse ja -sagedusega saate nõu selles osas, millistel tervisenäitajatel regulaarselt silm peal hoida.

Vajadusel on võimalik hinnata terviseseisundit ja personaalseid vajadusi lisaanalüüsidega.

Kestvus: 60 min

Toitumisarsti nõustamisele ootame täiskasvanud patsiente, kes on saanud diabeedi diagnoosi, aga probleemiks on veresuhkrute kõikumised, ülekaal, võimalikud diabeetiku toitumisega seonduvad probleemid ja soov toitumisega oma tervislikku seisundit toetada.

Kaasa võtta: 

 1. 4 päeva jooksul mõõdetud veresuhkrute päevik. Mõõta enne sööki ja 2h peale sööki (hommikusöögi ajal, lõuna ajal, õhtusöögi ajal)
 2. 4 päeva toidupäevik
 3. Diabeetiku raviskeem

Vajadusel on võimalik täpsustada seisundit ja vajadusi analüüsidega.

Meie eesmärk: tagada toitumise läbi inimese tervislikule seisundile vastav võimalik parim elukvaliteet.

Kestvus: 60 min

Toitumisarsti vastuvõtule ootame inimesi, kes soovivad enne/peale  rasestumist või kunstlikku viljastamist konsulteerida parima võimaliku elustiili ja toitumise osas, et toetada endi kui tulevaste vanemate ja veel sündimata lapse arengut ja tervist.

Vajadusel on võimalik täpsustada seisundit ja vajadusi analüüsidega.

Kestvus: 60 min

Teenus on mõeldud füüsiliselt aktiivsetele inimestele, kes soovivad teadlikumate toiduvalikute näol toetada tervislikke eluviise.

Füüsiliselt aktiivne eluviis nõuab hea enesetunde ning tervise hoidmiseks oskust säilitada tasakaalu töö-, puhke-, uneaja ja sportimiseks kuluva aja vahel. Piisava jõudluse, püstitatud eesmärkide saavutamise, kiire taastumise, vigastuste kui ka võimaliku kurnatuse väljakujunemise vältimise seisukohalt on oluline tagada kehale korrapärane ning vajadustele vastav energia ja toitainete kättesaadavus mitmekülgse toidu näol.

Kestvus: 60 min

Toitumisnõustamine neile, kes on järginud vegantoitumise põhimõtteid juba pikaajaliselt või plaanivad selle juurde asuda lähitulevikus. Vegantoitumise puhul on toidulaualt eemaldatud kõik loomsed produktid, mistõttu peaksid nii algajad kui ka kogenud veganid olema väga teadlikud selle toitumisviisi eripäradest, nõudmistest ning vajalikest toidukogustest, et oma tervist hoida ja toetada. 

Vajadusel saab oma terviseseisundit kontrollida ka spetsiaalse veganitele koostatud vereanalüüside paketi abil. 

Kestvus: 60 min

Toitumisnõustaja poolt teostatakse väga põhjalik 5-päevase menüü analüüs spetsiaalses programmis. Analüüs annab ülevaate põhitoitainete jaotumisest, kogustest ja kõrvalekalletest tasakaalustatud, organismi toetavast toitumisest. Samuti aitab tuvastada võimalikke kõrvalekaldeid nii makro- kui mikrotoitainete osas (nt konkreetse mineraalaine või vitamiini defitsiit või kolesterooli liigne sisaldus). 

Hind sisaldab toitumisnõustaja poolt menüü analüüsi koostamist (60 min) ja kirjalikku kokkuvõtet ning sellele järgnevat 15-minutilist konsultatsiooni kliendiga, mille käigus edastab nõustaja analüüsi tulemused ning personaalsed toitumissoovitused menüü tasakaalustamiseks. 

Kehakompositsiooni näitajaid mõõdetakse spetsiaalse bioelektrilise impedantsi analüüsi meetodil, mis on väga täpne, kiire ning mugav meetod.

Mõõtmistulemused näitavad kehakaalu, rasvaprotsendi, lihasmassi, luustiku massi, baasainevahetuse väärtuse, kehamassi indeksi, vistseraalse rasvumise väärtuse (so ohtlikumat tüüpi rasva ladestumine) ning metaboolse vanuse ehk keha tegeliku bioloogilise vanuse. 

Kestvus: 15 min

Toitumiskliiniku paketid

Milline on sinu südametervis?

Spetsiaalselt südame tervist mõjutavate faktorite kaardistamise jaoks koostatud tervisepakett sisaldab vereanalüüse, kehakompositsiooni määramist, vererõhu mõõtmist, emotsionaalse seisundi hindamist, toitumis- ning liikumisharjumuste kaardistamist ning toitumisarsti ja/või -nõustaja vastuvõttu.

Nõustamisele on oodatud ka need, kel juba diagnoositud mõni südame-veresoonkonna haigus või muu terviseprobleem.

Testide ja analüüside tulemustele tuginedes aitame individuaalsetest vajadustest lähtuvalt koostada ennetusplaani või juba olemasoleva SVH korral leida lahendused ravitulemuste parandamiseks läbi elustiili muutuste.

 

Pakett sisaldab:

 • kehakompositsiooni määramist
 • vererõhu ja vööümbermõõdu mõõtmist
 • toitumis- ning liikumisharjumuste kaardistamist
 • emotsionaalse seisundi hindamist
 • eluviisist tulenevate riskitegurite hindamist

 

Paketi hind: 30€

Kestvus: 40 minutit

 

Lisaks on soovitatav teha vereanalüüsid, et kaardistada organismi hetkeseis.

Vereanalüüsi abil saab teada, milline on üldine tervislik seisund ning kas esineb südame- ja veresoonkonnahaiguste teket mõjutavaid (varjatud) näitajaid veres.

 

Pakett 1:

 • Hemogramm
 • Kolesterool
 • HDL-kolesterool
 • LDL-kolesterool
 • Triglütseriidid
 • Glükoos

Maksumus: 21€

 

Pakett 2:

 • Hemogramm
 • C-reaktiivne valk (kõrgtundlik)
 • Kolesterool
 • HDL-kolesterool
 • LDL-kolesterool
 • Triglütseriidid
 • Glükoos
 • Glükohemoglobiin

Maksumus: 33€

 

Pakett 3:

 • Hemogramm
 • C-reaktiivne valk (kõrgtundlik)
 • Kolesterool
 • HDL-kolesterool
 • LDL-kolesterool
 • Triglütseriidid
 • Homotsüsteiin
 • Glükoos
 • Glükohemoglobiin
 • Lipoproteiin a
 • Apolipoproteiin B

Maksumus: 59€

 

Täpsustava info või registreerimise jaoks kirjutage palun info@toitumiskliinik.ee või helistage  +372 7151 701

Asukoht

Võta meiega ühendust

Võta meiega ühendust ja küsi lisainformatsiooni.

Helista 7151 701 / E-post toitumiskliinik@sinuarst.ee

  Teenuste hinnakiri SA Toitumiskliinikus

  Toitumisarsti esmane vastuvõtt (60 min) 

  70,00 €

  Toitumisarsti korduv vastuvõtt (60 min)

  70,00 €

  Toitumisarsti korduv vastuvõtt (30 min)

  40,00 €

  Toitumisarsti lühikonsultatsioon

  25,00 €

  Toitumisnõustaja esmane vastuvõtt (90 min)

  75,00 €

  Toitumisnõustaja korduv vastuvõtt (60 min)

  50,00 €

  Toitumisnõustaja korduv vastuvõtt (30 min)

  30,00 €

  Toitumisnõustaja lühikonsultatsioon 

  15,00 €

  Tervisesportlase nõustamine

  70,00 €

  Diabeediga seonduv tervise- ja toitumisnõustamine (60 min)

  70,00 €

  Viljakusega seonduv tervise- ja toitumisnõustamine (60 min)

  70,00 €

  Aktiivse eluviisiga seonduv tervise- ja toitumisnõustamine (60 min)

  50,00 €

  Toitumisnõustamine veganitele

  50,00 €

  Kehakompositsiooni määramine ja metaboolse vanuse mõõtmine

  15,00 €

  Menüü mikro- ja makrotoitaineline analüüs

  50,00 €

  Südametervise pakett

  30,00 €

  Südametervise pakett 1 (vereanalüüsid)

  21,00 €

  Südametervise pakett 2 (vereanalüüsid)

  33,00 €

  Südametervise pakett 3 (vereanalüüsid)

  59,00 €

  SA Toitumiskliiniku kollektiiv

  Laura Paas

  Pereõde

  Dr. Kristel Ehala-Aleksejev

  Toitumisarst, PhD

  Monika Jakobson

  Toitumisnõustaja-tervisejuht