Tasuliste teenuste kontakt 7151 701 | info@sinuarst.ee
Nimistu patsiendi kontakt 7151 700 | info@perearst.ee

SA Toitumiskliinik

Tutvustav informatsioon

SA Toitumiskliinikus pakume toitumisnõustamist haigetele ja füsioloogiast tulenevat toitumisnõustamist tervetele.

Oleme siin leheküljel välja toonud meie Toitumiskliiniku teenused, hinnakirja ja kollektiivi.

Toitumiskliiniku teenused

Vastuvõtul arutatakse läbi terviseajalugu ning peamised tervisemured, tehakse lisaanalüüse ning leitakse võimalikud lahendused ja edasised sammud terviseseisundi parandamiseks.

Vastuvõtu käigus määratud vereanalüüsid, soovitatud toidulisandid või terviseprotseduurid (füsioteraapia, massaaž, psühholoogiline abi jms) ei kuulu konsultatsiooni hinna sisse, vaid tuleb tasuda eraldi.

Kestvus: 60 minutit

Taaskohtumisel vaadatakse üle kokku lepitud eesmärgid, analüüside tulemused (kehakaal, kehakoostisanalüüsi tulemused, vererõhk, muutused vereanalüüsis ja muud olulised terviseandmed). Antakse hinnang terviseseisundile, toimunud muutustele ning lepitakse kokku edasised sammud.

Kestvus: 30-60 minutit

Toitumisnõustaja koostab kliendi individuaalsetest vajadustest ning püstitatud eesmärkidest lähtuvalt personaalse, tervist toetava toitumis- ja tegevuskava ning menüü. Toitumise ja eluviisi muutmiseks aitab nõustaja koos kliendiga leida ja valida sobivad, realistlikud ja hinnatavad eesmärgid.

Toitumisnõustaja annab kliendile teaduspõhise ülevaate tervisliku toitumise põhimõtetest ja pädevatest teabeallikatest ning aitab saadud informatsiooni mitmekülgselt mõtestada. Nõustaja toetab ja julgustab klienti muutuste elluviimisel.

Kestvus: 60 minutit

Taaskohtumisel vaadatakse üle kokkulepitud eesmärgid, analüüside tulemused (kehakaal, BMI, kehakoostisanalüüsi tulemused, muutused näitajates). Antakse hinnang terviseseisundile ning toimunud muutustele, kaardistatakse kliendipoolne tagasiside. Vajadusel korrigeeritakse toitumis- ja tegevuskava ning menüüd. Arutatakse valikuid toidulisandite, terviseprotseduuride ja eriarsti konsultatsioonide osas.

Lepitakse kokku uued eesmärgid ning edasised sammud. Lisaks soovitused kliendi ning tema sotsiaalvõrgustiku liikmete kaasamiseks tervist toetavate eluviiside järgimise osas.

Kestvus: 30-60 minutit

Lühikonsultatsioon on hea võimalus pidada nõu, kui toitumisarsti või toitumisnõustaja vastuvõtu järgselt on tekkinud küsimusi või tähelepanekuid ning saada kiirelt lisainformatsiooni oma tervisemure võimalike lahenduste kohta.

Lühikonsultatsiooni käigus ei toimu põhjalikku terviseanalüüsi, vaid keskendutakse ühele konkreetsele tervise aspektile.

Kestvus: 15 minutit 

Teenus on mõeldud füüsiliselt aktiivsetele inimestele, kes soovivad teadlikumate toiduvalikute näol toetada tervislikke eluviise.

Füüsiliselt aktiivne eluviis nõuab hea enesetunde ning tervise hoidmiseks oskust säilitada tasakaalu töö-, puhke-, uneaja ja sportimiseks kuluva aja vahel. Piisava jõudluse, püstitatud eesmärkide saavutamise, kiire taastumise, vigastuste kui ka võimaliku kurnatuse väljakujunemise vältimise seisukohalt on oluline tagada kehale korrapärane ning vajadustele vastav energia ja toitainete kättesaadavus mitmekülgse toidu näol.

Koostöö toitumisarsti Dr. Kristel Ehala-Aleksejeviga aitab välja selgitada, kas toiduvalikud toetavad aktiivset eluviisi ja sportlikke tegevusi ning õpetab oskuslikumalt koostama vajadustele vastavat toitumisplaani.

Vajadusel on võimalik täpsustada seisundit ja vajadusi analüüsidega.

Kestvus: 60 min

Toitumisarsti nõustamisele ootame täiskasvanud patsiente, kes on saanud diabeedi diagnoosi, aga probleemiks on veresuhkrute kõikumised, ülekaal, võimalikud diabeetiku toitumisega seonduvad probleemid ja soov toitumisega oma tervislikku seisundit toetada.

Kaasa võtta: 

  1. 4 päeva jooksul mõõdetud veresuhkrute päevik. Mõõta enne sööki ja 2h peale sööki (hommikusöögi ajal, lõuna ajal, õhtusöögi ajal)
  2. 4 p toidupäevik
  3. Diabeetiku raviskeem

Vajadusel on võimalik täpsustada seisundit ja vajadusi analüüsidega.

Meie eesmärk: tagada toitumise läbi inimese tervislikule seisundile vastav võimalik parim elukvaliteet.

Kestvus: 60 min

Toitumisarsti vastuvõtule ootame inimesi, kes soovivad enne/peale  rasestumist või kunstlikku viljastamist konsulteerida parima võimaliku elustiili ja toitumise osas, et toetada endi, kui tulevaste vanemate ja veel sündimata lapse arengut ja tervist.

Vajadusel on võimalik täpsustada seisundit ja vajadusi analüüsidega.

Kestvus: 60 min

Võta meiega ühendust

SA Toitumiskliinik tegutseb meie Kesklinna Kliinikus, Narva mnt. 7, I trepikoda, 3. korrus.

Võta meiega ühendust ja küsi lisainformatsiooni.

Helista 7151 701 / E-post toitumiskliinik@sinuarst.ee

Teenuste hinnakiri SA Toitumiskliinikus

Toitumisarsti esmane vastuvõtt (60 min) 

70,00 €

Toitumisarsti korduv vastuvõtt (60 min)

70,00 €

Toitumisarsti korduv vastuvõtt (30 min)

40,00 €

Toitumisarsti lühikonsultatsioon

25,00 €

Toitumisnõustaja esmane vastuvõtt (60 min)

50,00 €

Toitumisnõustaja korduv vastuvõtt (60 min)

50,00 €

Toitumisnõustaja korduv vastuvõtt (30 min)

30,00 €

Toitumisnõustaja lühikonsultatsioon 

15,00 €

Aktiivse eluviisiga seonduv tervise- ja toitumisnõustamine (60 min)

70,00 €

Diabeediga seonduv tervise-ja toitumisnõustamine (60 min)

70,00 €

Viljakusega seonduv tervise- ja toitumisnõustamine (60 min)

70,00 €

SA Toitumiskliiniku kollektiiv

Dr. Kadi Nõmm

Toitumisarst / Üldarst / Lapsehoolduspuhkusel

Dr. Kristel Ehala-Aleksejev

Toitumisarst

Monika Jakobson

Toitumisnõustaja, omab 5. taseme kutsetunnistust

Kaidi Karm

Personaalkokk / Toitumisnõustaja / Lapsehoolduspuhkusel