Perearstikeskus
Back

Isikuandmete kaitse

Selle veebisaidi (edaspidi „see veebisait” või „meie veebisait”) omanik ja haldaja on UÜ Sinu Arst Terviseteenused, kes on võtnud kohustuse kaitsta ja austada teie eraelu puutumatust.

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Meie veebisaidi kasutamisega annate meile nõusoleku teid puudutava teabe kogumiseks ja kasutamiseks käesoleva korra kohaselt. UÜ Sinu Arst Terviseteenused on selle veebisaidi kaudu kogutud isikuandmete töötleja.

Teave, mida me võime teilt koguda

Me võime koguda ja töödelda järgmisi teiega seotud andmeid:

IP aadress

Me võime koguda teavet teie arvuti, sealhulgas võimaluse korral teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja tüübi kohta, et hallata oma süsteemi ja edastada koondteavet oma reklaamijatele. Need on statistilised andmed meie kasutajate veebilehitsemistegevuse ja -harjumuste kohta ning nende põhjal ei saa üksikisikut tuvastada.

Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse teie enda mugavuse huvides ja need ei sisalda isiklikke andmeid. Küpsised kustutakse kas kohe peale veebilehitseja sulgemist või hiljemalt 1 aasta pärast.

Sisestatud sisu teistelt veebisaitidelt

Sellel saidil olevad artiklid võivad sisaldada manustatud sisu (nt videod, pildid, artiklid jne). Sisestatud sisu teistelt veebisaitidelt käitub täpselt samal viisil kui külastaja külastas teist veebisaiti. Need veebisaidid võivad koguda teie kohta andmeid, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimist ja jälgida oma suhtlust selle varjatud sisuga, sh jälgida oma suhtlust varjatud sisuga, kui teil on konto ja olete sellele veebisaidile sisse loginud.

Teabe kasutamise viisid

Me võime teid puudutavat teavet kasutada selleks, et: 

Me ei avalda kindlate üksikisikute kohta käivat teavet oma reklaamijatele, kuid me võime anda neile meie kasutajaid puudutavat koondteavet. Need on statistilised andmed meie kasutajate veebilehitsemistegevuse ja -harjumuste kohta ning nende põhjal ei saa üksikisikut tuvastada.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Üldjuhul ei talleta me selle veebisaidi kaudu saadud andmeid kauem, kui on vajalik andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks, ega seaduses ettenähtust pikema aja jooksul.

Isikuandmete jagamine

Võime muuta teie isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas. Me võime avaldada teie isikuandmeid otseselt või kaudselt kolmandatele isikutele kui me kasutame oma veebisaidi arendamiseks ja/või hooldamiseks ja/või reklaami-/turustus- ja/või veebimajutus- või muude tehniliste teenuste pakkumiseks kolmandate isikute teenuseid; Jagame teie isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Teie õigused

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete turustuseesmärgil töötlemise lõpetamist. Tavaliselt me teatame teile (enne teie andmete kogumist) selle eesmärgi kohasest kavatsusest kasutada teie andmeid või avaldada teie teavet kolmandale isikule iga juhtumi puhul, mis erineb sellest, kuidas te tavaliselt meie veebisaiti kasutate. Sellisel juhul on teil õigus teha niisuguse töötlemise blokeerimiseks märge teie andmete kogumiseks kasutatavate vormide teatud lahtritesse. Samuti saate selle õiguse teostamiseks võtta igal ajal meiega ühendust aadressil info@sinuarst.ee

Juurdepääs teabele

Käesolevate isikuandmete kaitse korra kohaselt on teil õigus teada, kas meie valduses on teie kohta käivat teavet, kui on, siis pääseda sellisele teabele juurde ning nõuda selle parandamist, kui see on ebaõige. Samuti on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või blokeerimist, kui töötlemine on mingil viisil vastuolus eraelu puutumatust käsitlevate kohaldatavate õigusnõuetega.

Meie isikuandmete kaitse korra muutmine

Isikuandmete kaitse korra muutmisel teatatakse sellest käesoleval veebilehel ja vajaduse korral saadetakse teile e-kirjaga teade.

Kontaktandmed

Ootame hea meelega küsimusi, märkusi ja päringuid käesoleva isikuandmete kaitse korra kohta aadressile info@sinuarst.ee.

Translate »