SA Vaimse Tervise Keskus

Tutvustav informatsioon

Oleme siin leheküljel välja toonud meie Vaimse Tervise Keskuse teenused, hinnakirja ja kollektiivi.

Tänapäeval seisavad nii üksikisikud kui ka pered silmitsi üha suurema hulga väljakutsetega: segased suhted, kärgpered, laste ja noorukite kasvatamine, koduvägivald või lein. Mõnede jaoks vajavad tõsised vaimse tervise probleemid nagu depressioon, ärevus, paanika, jne professionaalset abi.

Teenused ja hinnakiri

Perenõustamine on mitmest sessioonist koosnev protsess, kus osalevad üldjuhul kõik koos elavad pereliikmed. Vajadusel toimub töö erinevate pereliikmetega individuaalselt. Vahel kaasatakse nõustamisse ka teisi perekonnaga lähedalt seotud pereliikmeid (näiteks vanavanemaid). Sessioonide arv lepitakse kokku perega vastavalt murele või teemale.

Perenõustamise fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet. Käsitletakse ka perekonna erinevaid arengukriise ning otsitakse koos lahendusi nendega toimetulekuks. Perenõustamise tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, pereliikmete omavahelise emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine, probleemilahendusoskuste paranemine.

Perenõustamine on efektiivne sekkumismeetod selliste probleemivaldkondade puhul nagu:

 • psühhosomaatilised probleemid
 • laste ja teismeliste psüühilised probleemid
 • paarisuhteprobleemid
 • perekonna elutsükkel ja arengukriisid
 • vanemlike oskuste puudulikkus
 • kooliprobleemid
 • tööga seotud problemaatika

Esimesed kohtumised perega kestavad üldjuhul 90 minutit. Edasise töö käigus on tavaliseks seansi pikkuseks 60 minutit.

 

Hind:

Psühholoog-perenõustaja vastuvõtt (60 min)

65,00 €

Psühholoog-perenõustaja vastuvõtt (90 min)

80,00 €

Psühhoterapeut on vaimse tervise spetsialist, kes on läbinud pikaajalise põhjaliku väljaõppe mõnes tunnustatud psühhoteraapiakoolkonnas.

Psühhoteraapia on mitmest sessioonist koosnev protsess. Sessioonide arv lepitakse kokku inimesega vastavalt murele, kaebusele või teemale.

Psühhoteraapia protsess sobib nii vaimse tervise murede leevendamiseks kui ka raviks; näiteks depressioon, ärevus, ängistus, paanika, unetus, stress, tähelepanu-, keskendumise- ja meeleolu probleemid, üldine väsimus, läbipõlemine või traumajärgne stressi rektsioon, jne.

Psühhoteraapiasse  võivad tulla ka hea vaimse tervisega inimesed, kes kogevad elus ajutisi raskusi või soovivad  suhetes rahuldust pakkuvamate valikuteni jõuda.

Sessioonidel tegeletakse inimese olemasolevate käitumis- ja mõttemustrite uurimise ja mõistmisega ning seejärel uute võimaluste avastamisega, õppimisega.

 

Hind: 

Psühhoterapeudi vastuvõtt (60 min)

60,00 €

Psühhoterapeudi vastuvõtt (90 min)

75,00 €

Laste ja noorte psühhoteraapia on mõeldud lastele ja kuni 18-aastastele noortele.

Iga vanem soovib oma lapsele parimat. Kui vajad abi või nõuannet, mis on mingis olukorras parim lahendus lapse, vanema ja teievahelise suhte jaoks, siis tasub pöörduda psühhoterapeudi poole.

Esimesel korral soovitame alla 13-aastase lapse (teismeikka veel mitte sisenenud lapse) vanemal või vanematel pöörduda psühhoterapeudi poole ilma lapseta. Vanema ja terapeudi esimesel kohtumisel tehakse ka edasine plaan, kus oleksid lapse olukorda ja seisundit arvestades parimad viisid probleemi lahendamiseks või sekkumiseks või muutuste tekitamiseks.

Soovitame pöörduda, kui

 • vanemal on mure lapse toimetuleku pärast lasteaias, koolis või suhetes eakaaslastega
 • vanemale on märgatavad muutused lapse
  • käitumises (laps kordab järjepidevalt mingit kindlat tegevust, mis tekitab kõrvalolijates küsimusi, loobub meeldivatest tegevustest, isoleerib end, häbeneb end vms)
  • meeleolus (ärevus, paanikahood, meeleolu langus)
  • söömises
  • unerežiimis
 • traumaatiline olukord, mida laps on näinud või kogenud (liiklusõnnetus, tulekahju, lähedase raske haigus ja/või kaotus jne)
 • häiriv või stressirikas olukord, mida laps on kogenud (kolimine, lahutus, haiglas viibimine, muud elumuutused)
 • kärgpere probleemid
 • stressiga seotud mured
 • meditsiinilise põhjuseta tervisekaebused
  • kõhuvalud
  • peavalud
  • väsimus

Psühhoteraapia on soovitatav ka järgmiste diagnooside puhul:

 • depressioon
 • ärevushäire
 • elukorraldust muutva diagnoosi saamine, näiteks diabeet

Pöördumise põhjus ei pea olema alati midagi väga rasket, nagu vanemad vahel arvavad. Tegelikult tasub nõu küsida kohe, kui miski teeb murelikuks või on tunne, et ei saa hakkama.

Vastavalt soovile: 30 min, 60 min ja 90 min

 

Hind: 

Psühhoterapeudi vastuvõtt (30 min)

40,00 €

Psühhoterapeudi vastuvõtt (60 min)

60,00 €

Psühhoterapeudi vastuvõtt (90 min)

75,00 €

Vaimse tervise spetsialist on kõrgharidusega kliiniline spetsialist arsti meeskonnas, kellel on pikaajaline praktiline oskus kaardistada just vaimse tervisega seotud probleeme.

Vaimse tervise spetsialist aitab hinnata probleemi olemust, tõsidust, kiireloomulisust ning vajadusel aidata Teil leida just sobiv professionaal või toimetuleku viis. Kombineerimine raviteekonda psühholoogi, perenõustaja, füsioterapeudi või liikumistervise treeneri nõuandega. Vajadusel hindab arst tablettravi vajadust, võimalikkust ja määrab ravi koheselt.

Samuti jälgib vaimse tervise spetsialist antidepressant ravi saavate patsientide terviseseisundit, on kaasas kogu ravikulu vältel, et toetada toimetulekut haigusega, igapäevaellu naasmist ja õpetada oskusi vältimaks haiguse kordumist.

 

Hind: 

Vaimse tervise spetsialisti esmane vastuvõtt

50,00 €

Vaimse tervise spetsialisti lühivastuvõtt (ei saa broneerida esmase visiidi puhul)

30,00 €

Vaimse tervise spetsialisti vastuvõtt, konsiilium arstiga, vajadusel ravimi retsept

65,00 €

Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (tDCS- ingl k transcranial direct current stimulation) on üks uusimaid depressiooni/ärevuse ravimeetode, mis on olemuselt väga kiire, lihtne ja ohutu. tDCS-i toimel korrastub peaaju rakkude tegevus, mis väljendub depressiooni, ärevuse ja teiste psüühiliste sümptomite taandumises.

tDCS-ga ei kaasne ohtu sõltuvuse ega nn ärajäämanähtude tekkeks.

Kellele sobib?

 • kelle puhul ei ole ravimite kasutamine soovitatav (nt rasedad, vastsünnitanud, rinnaga toitvad emad)
 • kõrvaltoimete tõttu ei talu või ka ei soovi antidepressiivseid ravimeid.
 • kelle puhul senine antidepressiivne ravi on jäänud väheefektiivseks

Protseduur

 • teostab spetsiaalse koolituse läbinud eriõppega õde ja arsti kohalolek ei ole vajalik
 • enne protseduuri tuleb ära võtta prillid, ehted, juukseklambrid jm metallist esemed. Ärge kasutage enne protseduuri juukselakki, -geeli ega muid määrdeid pea piirkonnas!
 • protseduuri ajal olete ärkvel, võite vestelda, lugeda ja kasutada internetti
 • esmane ravikuur kestab 2-3 nädalat, mille vältel tehakse 10 protseduuri
 • edasine säilitusravi vajadus, kestus ja sagedus hinnatakse individuaalselt, sõltuvalt seisundist

NB! tDCS ei sobi patsiendile, kellele on paigaldatud peapiirkonda metallist võõrkeha, v.a hambaimplantaadid.

Kui tihti peaks käima?

tDCS teostatakse üldjuhul ravikuurina, 2‒3 nädala vältel tehakse 5 protseduuri nädalas, kestusega 1x 30 min

Esimene protseduur „proovimiseks“ on vaimse tervise spetsialisti vastuvõtu käigus tasuta.

Ravimeetodit võib kasutada üksikult või siis kombineerituna, nn. psühhoteraapiaga, füsioteraapiaga, toitumisnõustamisega, antidepressantraviga, jne, et tõhustada olemasolevat raviefekti.

Kestvus: 30 min

 

Hind:

Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon

25,00 €

Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (5 korda)

110,00 €

Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsiooni (10 korda)

200,00 €

Kogemusnõustamise eesmärk on toetada tervisehäirega ja/või sarnaste läbielamistega inimeste toimetulekut, suurendada motivatsiooni ja enesekindlust ning valmistada ette uuteks otsinguteks ja elus hakkama saamiseks.

Kogemusnõustamise käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge, mille tulemusena inimene saab luua oma ellu muutust.

Kogemusnõustaja on ka heaks ühenduslüliks kliendi ja eriala spetsialisti vahel, et nende kaasabil täiendada tervenemisprotsessi.

Südamest südmesse vestluste teraapia on koostööl põhinev ning eesmärgile suunatud teraapiameetod, mis aitab muuta inimese mõtte- ja käitumismustreid, reageerimisviise ja saada selgust oma isikliku elu valikutest.

Meie kogemusnõustaja saab jagada oma kogemusi:

 • raskest lahutusest ja identiteedi kaotusest
 • ületöötamisest ja läbipõlemisest
 • füüsilisest ärakasutamisest
 • depressioonist ja suitsiidikatsest
 • taastumisest raskest seljatraumast

Kogemusnõustaja on läbi töötanud oma isikliku taastumise kogemuse ja läbinud kogemusnõustaja väljaõppe ning lõpetanud lisaks kogemusnõustamisele palju eneseabi koolitusi ja kursuseid.

Millist abi saab kogemusnõustaja mulle pakkuda?

 • praktilist infot, mida võiksid vajada oma haigusega/probleemiga toime tulemisel
 • toetada sind lähemate või kaugemate, väikeste või suurte eesmärkide saavutamisel
 • hinnata ja analüüsida sinu ressursse ja tugevusi, millele sa saad toetuda
 • julgustada, innustada, inspireerida ja aidata kaasa sinu enesehinnangu parandamisele ja tasakaalu leidmisele
 • hakkama saamist hirmude ja pingetega
 • õpetada ja anda ideid, kuidas rääkida oma probleemist
 • olla sinu kõrval seni, kuni vajad toetust keerulises muutumise protsessis

Hind:

Kogemusnõustaja vastuvõtt (60 min)

50,00 €

Kogemusnõustaja vastuvõtt (90 min)

70,00 €

Aja broneerimine Vaimse Tervise Keskusesse

Broneeri aeg mugavalt ja kiirelt veebiregistratuuris.

Asukoht

SA Vaimse Tervise Keskus tegutseb meie Kesklinna Kliinikus, Narva mnt. 7, I trepikoda, 3. korrus.

Võta meiega ühendust

Võta meiega ühendust ja küsi lisainformatsiooni.

Helista 7151 701 / E‑post vaimsetervisekeskus@sinuarst.ee

  SA Vaimse Tervise Keskuse kollektiiv

  Merit Lage

  Psühhoterapeut

  Ene Mõttus

  Yumeiho 4dan terapeut / Massöör / Kogemusnõustaja

  Eva Zupping

  Vaimse tervise spetsialist

  Mariann Märtsin, PhD

  Psühholoog / perenõustaja

  Janari Lage

  Psühhoterapeut