Mitmetest uuringutest on selgunud, et noorukieas saavutatud töövõime on tihedalt seotud isiku täisea kehalise töövõimega. Selle saavutamise eelduseks on mitmekülgne üldkehaline ettevalmistus (ÜKE).

Aktiivne elustiil kogu eluks – aktiivsetest lastest saavad aktiivsed noorukid, kellest omakorda saavad aktiivsed täiskasvanud, kes on kogu elu vältel tervislike eluviisidega. See on elustiil, mis tagab vaimse ning füüsilise heaolu kogu eluks. Et liikumisest saaks mõnus seltsiline kogu eluks on vaja see meeldivaks teha juba lapseeas. Siin mõned soovitused:

  • Laste ja noorte peamine eesmärk peaks olema trenni tehes lõbutseda ja õppida elukestva füüsilise aktiivsuse jaoks tarvilikke oskuseid.
  • Mitmel spordialal osalemine vähemalt puberteedieani vähendab vigastuste tõenäosust, stressi ja noorte sportlaste läbipõlemise ohtu.
  • Enamike spordialade puhul võib hilisem spordialale spetsialiseerumine suurendada võimalust, et noor sportlane täidab oma sportlikud eesmärgid.
  • Varajane mitmekülgsus ja hilisem spetsialiseerumine annavad suurema võimaluse olla spordiga kaasatud kogu elu, hea eluaegse füüsilise vormi ja võib-olla ka tippspordis osalemise.
  • Kui noorsportlane on otsustanud spetsialiseeruda ühele spordialale siis on oluline temaga arutada eesmärke, mis ta on endale seadnud. Kas need on sobilikud ja realistlikud? See arutelu võib aidata eristada noorsportlase eesmärkidest tema vanemate või treenerite eesmärke.
  • Vanemad peavad selles vanusegrupis hoolikalt jälgima tipptasemel noorte treening- ja juhendamisplaane, et need vastaksid parimatele treeningmeetoditele.
  • Kogu aasta jooksul peaks noorsportlane endale huvipakkuvast spordialast võtma ühe kuu kaupa vähemalt kolm kuud puhkust, mis võimaldab sportlastel füüsiliselt ja vaimselt taastuda. Noorsportlased võivad säilitada vajaliku kehalise aktiivsuse võttes puhkeperioodil osa muudest tegevustest.
  • Võttes huvipakkuvast spordialatreeningust nädalas vähemalt üks kuni kaks vaba päeva, võib see vähendada noorsportlaste vigastuste riski.

Kahjuks on tänapäeva noorte spordikultuuris muutunud tavaliseks, et treenerid ja lapsevanemad suunavad lapse treeninguid ning need muutuvad liiga intensiivseteks, ainult ühele spordialale keskendunuks ning aastaringseks enne, kui lapsed on selleks vaimselt ja füüsiliselt valmis. See võib mõjuda halvasti noore vaimsele tervisele ja teha nn karuteene tema täisea liikumisharjumustele.

Noorsportlastel, kelle eesmärgid on seotud intensiivse füüsilise ja psühholoogilise arenguga, peaks kindlasti keskenduma veel õigele toitumisele ning tihedalt tuleks jälgida teisi heale tervisele olulisi parameetrid (nt. kehakaal, rühihäired, kesknärvisüsteemi reaktsioon koormusele jms)

Alati head soovides,
Teie füsioterapeut

Broneeri aeg

Tutvu hinnakirjaga