Aasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg. Sel aastal tähistas Sinu Arst oma 25-ndat sünnipäeva. Mõned meie töötajad ja paljud patsiendid ei olnud siis veel sündinudki ja just seetõttu, et tutvustada Sinu Arsti lugu ka neile, panime meie sõprade abiga 25 tegutsemisaastat pooletunnisesse videosse.Sinu Arsti asutaja Dr. Anneli Talvik: “Seda lugu vaadates tundsin suurt uhkust meie keskuse üle. Millise värvika ja väljakutseterohke teekonna oleme läbinud! On täiesti selge, et ilma nii toredate kolleegideta ja ilma meid usaldavate patsientideta ei oleks täna sellist Sinu Arsti. 

Tänan kõiki kaasteelisi 25 aasta jooksul osutatud usalduse eest ja soovin Head Algavat Uut Aastat!

Head vaatamist!